Bc. Tomáš Černý

Master's thesis

Byrokracie a veřejná správa

Bureaucracy and Public Administration
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou byrokracie ve veřejné správě. V první části práce je popsán vývoj byrokracie v historických souvislostech od diletantské formy správy až po vydělení jejich charakteristických rysů. Pozornost je věnována vývoji byrokracie v České republice. Druhá část práce je věnována teoretickým přístupům k byrokracii. Je charakterizována teorie byrokracie od Maxe Webera a nastíněna …more
Abstract:
This thesis deals with the problems of bureaucracy in public administration. The first part describes a development of bureaucracy in the historical context of the dilettantish administration to separation of its characteristic features. Attention is dedicated the development of bureaucracy in the Czech Republic. The second part is devoted to theoretical approaches of bureaucracy. There is characterized …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta