Theses 

Byrokracie a veřejná správa – Bc. Tomáš Černý

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Tomáš Černý

Master's thesis

Byrokracie a veřejná správa

Bureaucracy and Public Administration

Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou byrokracie ve veřejné správě. V první části práce je popsán vývoj byrokracie v historických souvislostech od diletantské formy správy až po vydělení jejich charakteristických rysů. Pozornost je věnována vývoji byrokracie v České republice. Druhá část práce je věnována teoretickým přístupům k byrokracii. Je charakterizována teorie byrokracie od Maxe Webera a nastíněna kritika jeho pojetí byrokracie. Součástí práce je také analýza realizace Smart Administration ve veřejné správě v České republice v období 2007 - 2015. Smyslem zpracování analýzy je pokusit se odpovědět na otázku, jestli zavedení strategie Smart Administration vedlo ke zvýšení kvality a výkonnosti veřejné správy.

Abstract: This thesis deals with the problems of bureaucracy in public administration. The first part describes a development of bureaucracy in the historical context of the dilettantish administration to separation of its characteristic features. Attention is dedicated the development of bureaucracy in the Czech Republic. The second part is devoted to theoretical approaches of bureaucracy. There is characterized theory of bureaucracy by Max Weber and outlined criticism of his concept of bureaucracy. The analysis of implementation of the Smart Administration in public administration in the Czech Republic during the period 2007 - 2015 is also part of the thesis. The effort of this thesis is to answer the question whether introduction of the Smart Administration strategy has led to improved quality and efficiency of public administration.

Keywords: byrokracie, veřejná správa, teorie panství, Smart Administration, bureaucracy, public administration, theory of authority

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Go to top | Current date and time: 10/12/2018 14:29, Week 50 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz