Michaela Venécziová

Bakalářská práce

Špeciálne formy financovania - rizikový kapitál

Special forms of financing - venture capital
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with the financing needs of the enterprise through special of financing with an emphasis on venture capital. In the first part describes funding oportunities especially for smal and medium-sized enterprises. This will be a standard forms as well as special forms such as leasing, factoring, forfeiting and venture capital. Describes the function, the process of providing funds …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou financovania potrieb podniku prostredníctvom špeciálnych foriem financovania s akcentom na rizikový kapitál. V prvej časti práce sú charakterizované možnosti financovania hlavne malých a stredných podnikov. Pôjde o štandardné formy ako aj špeciálne formy financovania ako leasing, faktoring, forfaiting a rizikový kapitál. V práci sú popísané funkcie, proces …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management