Theses 

Raw strava – Lucie Kovaříková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Lucie Kovaříková

Bakalářská práce

Raw strava

Anotace: Tématem bakalářské práce je Raw strava. Tato práce klade za cíl popsat lidem zdravý životní styl a přiblížit jim pojem raw strava, která se začíná objevovat v České republice stále více. V teoretické části bakalářské práce jsou popsány základní pojmy racionální výživy a raw stravy.Praktická část je zaměřena na cukrárnu Raw with love, která se nachází v Brně. Zde byl proveden průzkum dotazníkové šetření. Jeden průzkum byl zaměřen na zdravý životní styl a druhý jen na cukrárnu.

Abstract: The theme of the thesis is the raw food diet. This paper aims to describe the people of a healthy lifestyle and bring them to the concept of raw food, which is starting to emerge in the Czech Republic more.The theoretical part describes the basic concepts of rational nutrition and raw food.The practical part is focused on Raw pastry shop with Love, which is located in Brno. There was carried out a survey questionnaire. One survey was focused on healthy lifestyles and second only to the candy store.

Klíčová slova: Racionální výživa, vitamíny, civilizační choroby, raw strava, druhy sladidel, pravidla raw stravy, raw dezerty, Rational nutrition, vitamins, lifestyle diseases, raw food, types of sweeteners, rules of raw food, raw desserts

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
BP Kovaříková Lucie 2017 BP Kovaříková Lucie 2017
Posudek vedoucího Posudek vedoucího
Posudek oponenta Posudek oponenta
SZZ_-_Hodnoceni_BP_C.pdf SZZ_-_Hodnoceni_BP_C.pdf

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 15:56, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz