Bc. Kateřina ŠŤASTNÁ

Diplomová práce

Environmentální výchova jako průřezové téma RVP a jeho realizace ve školním a mimoškolním vzdělávání

Anotace:
Diplomová práce se věnuje průřezovému tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu a jejím cílem je ukázat možnosti realizace výuky a výchovy k aktuálním otázkám ochrany životního prostředí v různých složkách našeho výchovně-vzdělávacího systému. První kapitola se věnuje Environmentální výchově obecně, její charakteristice, provázanosti s vyučovacími předměty, tematickým okruhům …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the cross-curricular theme the Environmental Education according to the Czech Educational Programme. The aim of it is to show the implementation of the teaching about the current problems connected to the conservation of the environment in different segments of the Czech educational process. The first chapter deals with the Environmental Education in general - its characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Helena Pavličíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŤASTNÁ, Kateřina. Environmentální výchova jako průřezové téma RVP a jeho realizace ve školním a mimoškolním vzdělávání. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses irik3q irik3q/2
3. 1. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 1. 2018
Bulanova, L.
4. 1. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.