Bc. Jana Zorvanová

Bakalářská práce

Príčiny a dynamika vnútorného konfliktu v Kamerune

The Root Causes and Dynamics of the Internal Conflict in Cameroon
Abstract:
This bachelor thesis deals with the conflict between the Cameroonian government and the English-speaking minority. The primary objectives of the thesis are to analyze the root causes and dynamics of this conflict, while also presenting its unique historical context and actors. For the purposes of the research, sources of the conflict are analyzed in reference to M. Brown's theory on the underlying …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá prebiehajúcim konfliktom medzi vládou a anglofónnou menšinou v Kamerune. Primárnym cieľom je analýza príčin a dynamiky tohto konfliktu, pričom je predstavený aj unikátny historický kontext a jednotliví aktéri. Pre účely výskumu je využitá typológia príčin vnútorného konfliktu M. Browna. Výsledkom je identifikácia kľúčových príčin, ktoré viedli k secesným požiadavkám zo strany …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Konečná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní a strategická studia / Bezpečnostní a strategická studia