Mgr. Věra Šustáčková

Bakalářská práce

Plán rozvoje dítěte s kombinovaným postižením ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

The development plan for a child with multiple disabilities in the classroom preparatory grade elementary school special
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Plán rozvoje osobnosti ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální u dítěte s kombinovaným postižením se zabývá konkrétním dítětem s touto diagnózou. Práce je strukturalizovaná do tří částí. První dvě části zahrnují teoretická východiska. Poslední, třetí část, je praktická. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány mozková obrna a kombinované postižení, je vymezena …více
Abstract:
The Bachelor thesis entitled "Plan of Personality Development in Preparatory Class of Primary Special School at the Child with Multiple Disabilities" deals with the particular child with this diagnosis. The thesis consists of three parts. The first two parts include the theoretical background. The third and last part is practical. The theoretical part of the thesis focuses on the characterization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta