Bc. Kateřina Pilátová

Bachelor's thesis

Vyšetření refrakce, subjektivní a objektivní postupy

The examination of refraction, subjective and objektive methods
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyšetřením refrakce, jak objektivními tak subjektivními postupy. První kapitola je věnována přesnému vytyčení pravomocí optometristy. Další kapitoly se týkají refrakčních vad, anamnézy a screeningových metod. Důležitou částí práce jsou kapitoly zabývající se objektivním a subjektivním vyšetřením. Sestavila jsem jednotlivé kroky, které jsou nezbytné při stanovení …more
Abstract:
The presented bachelor´s work deals with the examination of refraction, both subjective and objective methods. The first charter is devoted to the precise demarcation of competence optometrist. Further chapters relate to refractive errors, anamnesis and screening methods. An important part of the work, are chapters dealing with the objective and subjective examinations. I compiled the individual steps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. David Severa
  • Reader: Mgr. Gabriela Spurná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry