Bc. Kateřina Pilátová

Bachelor's thesis

Vyšetření refrakce, subjektivní a objektivní postupy

The examination of refraction, subjective and objektive methods
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyšetřením refrakce, jak objektivními tak subjektivními postupy. První kapitola je věnována přesnému vytyčení pravomocí optometristy. Další kapitoly se týkají refrakčních vad, anamnézy a screeningových metod. Důležitou částí práce jsou kapitoly zabývající se objektivním a subjektivním vyšetřením. Sestavila jsem jednotlivé kroky, které jsou nezbytné při stanovení …viac
Abstract:
The presented bachelor´s work deals with the examination of refraction, both subjective and objective methods. The first charter is devoted to the precise demarcation of competence optometrist. Further chapters relate to refractive errors, anamnesis and screening methods. An important part of the work, are chapters dealing with the objective and subjective examinations. I compiled the individual steps …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. David Severa
  • Oponent: Mgr. Gabriela Spurná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry