Mgr. Martin Švéda

Diplomová práce

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation
Anotace:
Tato diplomová práce zpracovává právní aspekty parodie z pohledu českého a polského ústavního a autorského práva, stejně tak jako si dává za cíl poukázat na specifické aspekty parodie na internetu. Na základě toho analyzuje a srovnává přístup zmíněných států k zakotvení parodie, a to především s ohledem na parodickou výjimku obsaženou v evropské Směrnici 2001/29/ES. Ve druhé části práce zpracovává …více
Abstract:
This master thesis deals with the legal aspects of parody from the perspective of Czech and Polish constitutional and copyright law and it is trying to point out specific aspects of parody on the Internet. Based on that, it analyzes and compares the approach of aforementioned countries to enactment of the concept of parody, especially considering parody exception included in the Directive 2001/29/EC …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Lucie Straková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta