Mgr. Martin Švéda

Master's thesis

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation

Parody on the Internet - Comparison of Czech and Polish Regulation
Abstract:
Tato diplomová práce zpracovává právní aspekty parodie z pohledu českého a polského ústavního a autorského práva, stejně tak jako si dává za cíl poukázat na specifické aspekty parodie na internetu. Na základě toho analyzuje a srovnává přístup zmíněných států k zakotvení parodie, a to především s ohledem na parodickou výjimku obsaženou v evropské Směrnici 2001/29/ES. Ve druhé části práce zpracovává …more
Abstract:
This master thesis deals with the legal aspects of parody from the perspective of Czech and Polish constitutional and copyright law and it is trying to point out specific aspects of parody on the Internet. Based on that, it analyzes and compares the approach of aforementioned countries to enactment of the concept of parody, especially considering parody exception included in the Directive 2001/29/EC …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2017
  • Supervisor: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Lucie Straková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta