Mgr. Eva Slehová

Master's thesis

Inhibiční účinky přírodních látek na streptokoky se skupinovým antigenem G

Effect of various natural substances on group G streptococci
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo ověření antimikrobiálních účinků s přírodních látek na vybrané kmeny streptokoků se skupinovým antigenem G. Testovali jsme celkem 50 náhodně vybraných kmenů streptokoků se skupinovým antigenem G. Minimální inhibiční koncentrace jsme stanovovali u následujících látek: anethol, eugenol, guaiazulen, karvakrol, olej z kůry skořicovníku ceylonského a thymol mikrodiluční metodou …more
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the antimicrobial aktivity of various natural substance against group G streptococci. Total of 50 strains of group G streptococci was included in this study. Minimal inhibitory concentrations of 5 substances - anethole, eugenol, guaiazulene, carvacrol and cinnamon bark oil from Cinnamomum zeylanicum were obtained by broth microdilution method. All substance were …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2010
  • Supervisor: RNDr. Petra Mosio, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Slehová, Eva. Inhibiční účinky přírodních látek na streptokoky se skupinovým antigenem G. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Master programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Analysis of Biological Materials