Martina RADOCHOVÁ

Bachelor's thesis

Knock, knock! Who's there?: Issues in Translating Humor in Sitcoms

Knock, knock! Who's there?: Issues in Translating Humor in Sitcoms
Abstract:
This thesis deals with audiovisual translation (AVT), in particular with subtitling, which is one of the methods of AVT. The second part of the theory focuses on humor and its translation. The practical part analyzes humor from the American sitcom How I Met Your Mother (HIMYM). The original humor in English is compared with its Czech translation in subtitles.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá audiovizuálním překladem, přesněji titulkováním, které je jednou z metod audiovizuálního překladu. Druhá část teorie se zaměřuje na humor a jeho překlad. Praktická část rozebírá humor amerického sitcomu How I Met Your Mother (HIMYM). Humor v původním anglickém znění je porovnáván s jeho českým překladem v titulcích.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zverejniť od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petr Vinklárek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RADOCHOVÁ, Martina. Knock, knock! Who's there?: Issues in Translating Humor in Sitcoms. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe