Mgr. Jana Nejedlá

Bakalářská práce

Jazyk a styl knihy Romeo, Julie a tma

Language and style of the book Romeo, Juliet and the darkness
Anotace:
Obsahem bakalářské práce je analýza novely Jana Otčenáška, Romeo, Julie a tma. Sledujeme jazykové a kompoziční kvality Otčenáškova stylu, zaměřujeme se na textové a syntaktické prostředky novely, slovní zásobu a útvary jazyka a proměnu Otčenáškova vypravěče. Součástí bakalářské práce je i literární rozbor, ve kterém se věnujeme fabuli, postavám, motivům a místům novely.
Abstract:
The content of the Bachelor’s work is analysis of the novel of Romeo, Juliet and the darkness, by Jan Otčenášek. The work deals with the language and composition qualities of Otčenášek’s style, the text-related and syntactical means of the novel, the vocabulary, the language formations and metamorphoses of Otčenášek’s narrator. The Bachelor’s work also includes the literary analysis focusing on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Ivo Martinec, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Marie Pešová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.