Ing. Nelly Volfová

Bakalářská práce

Postava Ferdinanda Vaňka v dobových sociokulturních souvislostech: Vývoj společenského typu v dílech Václava Havla, Pavla Landovského, Pavla Kohouta, Jiřího Dienstbiera, Toma Stopparda a Marka Hejduka

The character of Ferdinand Vanek in socio-cultural context: The development of a social type in the works of Vaclav Havel, Pavel Landovsky, Pavel Kohout, Jiri Dienstbier, Tom Stoppard and Marek Hejduk
Anotace:
Ferdinand Vaněk je fiktivní dramatickou postavou, která se poprvé objevila v díle Václava Havla. Do svých divadelních her si ji následně vypůjčilo pět dalších autorů, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier, Tom Stoppard a Marek Hejduk. V jejich díle reprezentuje zakázaného autora, který je pronásledovaný československým režimem v období normalizace a vyrovnává se i s porevolučním obdobím. Ferdinand …více
Abstract:
Ferdinand Vaněk is a fictional dramatic figure that first appeared in Václav Havel plays. Subsequently, five other authors borrowed the figure for their own plays. It was Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier, Tom Stoppard and Marek Hejduk. Ferdinand Vaněk represents in their plays not only a banned author that is being persecuted by the Czechoslovak regime during the period of normalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta