Bc. Kamila Muchová

Bakalářská práce

Polská menšina na Těšínském Slezsku v očích českých studentů středních škol

Polish minority in region Cieszyn Silesia in the eyes of Czech secondary school students
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá postojem českých studentů středních škol v české části Těšínského Slezska k příslušníkům polské národnostní menšiny a k projevům polské menšiny z hlediska národně-menšinového života. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy, o něž je opřena formulace poznávacího cíle. Je zde vymezen pojem postoj, dále charakteristika českých studentů středních škol a nakonec …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the attitide of Czech secondary school students in czech part of the region Cieszyn Silesia towards members of polish minority and acts of polish minority as a whole. In the theoretical part there are specified basic terms, which supports formulation of cognitive goal. It specifies term attitude, further characteristics of czech high school students and there is a detailed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií