Igor Rolínek

Diplomová práce

Body Image v kontextu soudobé společnosti

Body image and contemporary society (Research on Gay consumers in the Czech republic)
Anotace:
Práce se zabývá pojmem body image - vymezuje základní definici tohoto problému, sleduje kulturní vlivy a historický vývoj a charakterizuje základní kvantitativní veličiny (BMI, WHR, BIA).V následující části pojednává o vlivu mediální prezentace tělesného ideálu na utváření body image člověka a směřuje toto sledování na cílovou skupinu gayů. Ve výzkumné části řeší prostřednictvím dotazníkového šetření …více
Abstract:
The thesis focuses on body image - defines the main characteristics of this area, describes cultural influences and body image history and explains basic quantitative values (Body Mass Index, Waist Hip Ratio, Bioelectrical Impedance Analysis). Furthemore the thesis deals with media influence on body ideal formation process, especially in gay subculture. The research part explores recent situation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Olga Shivairová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/13204

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management