Dagmar Cvanová

Bakalářská práce

Problematika uspokojování potřeb klientů Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty v Brně

The Issue of Meeting the Needs of Clients of Home Hospice Tabita at St. Elizabeth Hospice in Brno
Anotace:
Zmapovat uspokojování biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb klientů Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty v Brně.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.