Dagmar Cvanová

Bachelor's thesis

Problematika uspokojování potřeb klientů Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty v Brně

The Issue of Meeting the Needs of Clients of Home Hospice Tabita at St. Elizabeth Hospice in Brno
Abstract:
Zmapovat uspokojování biologických, psychických, sociálních a duchovních potřeb klientů Domácího hospice Tabita při Hospici sv. Alžběty v Brně.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Zdravotně sociální péče / Clinical Social Worker

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.