Kateřina BOGUSCHOVÁ

Diplomová práce

Logické hry v matematice na 1. st. ZŠ jako propedeutika logických spojení

Logical games in mathematical education on primary schools an introduction to logical connections.
Anotace:
Cílem diplomové práce je stanovit účinek zapojení logických her do výuky matematiky na 1. stupni základní školy. Jedná se o hry, o kterých předpokládám, že by mohly pozitivně ovlivnit žákovo pochopení logických spojek. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části charakterizuji jednotlivé pojmy, které v práci používám. Krátce zmiňuji pojem matematika. Dále podrobněji …více
Abstract:
The thesis aims to determine the effect of the involvement of logic games in the teaching of mathematics during the first grade of primary school. These games could positively affect a pupil's understanding of logical connections. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the introduction to the theoretical part, I characterize individual concepts that I use in this thesis. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vlastimil Chytrý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BOGUSCHOVÁ, Kateřina. Logické hry v matematice na 1. st. ZŠ jako propedeutika logických spojení. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika

Práce na příbuzné téma