Bc. Ognjen MRDA

Diplomová práce

Dissolution of Czechoslovakia, Exploring the Velvet Divorce from Critical Studies Perspective

Dissolution of Czechoslovakia, Exploring the Velvet Divorce from Critical Studies Perspective
Abstract:
The aim of this Thesis was to find the reasons that led to the peaceful division of Czechoslovakia and to explain the events leading to the split, as well as identify the crucial factors that caused it. In the theoretical part of my thesis, I tried to find fault points that ultimately led to division. In addition, I tried to point out the most important actors who contributed to the dissolution and …více
Abstract:
Cílem této práce je nalézt důvody, které vedly k mírovému rozdělení Československa, a vysvětlit události vedoucí k rozštěpení, jakož i odhalení faktorů, které ji způsobily. V teoretické části mé práce jsem se snažil najít zlomové body, které nakonec vedly k rozdělení. Dále jsem se snažil vyčlenit ty nejdůležitější aktéry, kteří přispěli k rozpuštění a snažil jsem se najít důvody, které motivovali jejich …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRDA, Ognjen. Dissolution of Czechoslovakia, Exploring the Velvet Divorce from Critical Studies Perspective. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Mezinárodní vztahy