Theses 

Strategie v řízení zdravotnického zařízení (SWOT analýza, koncepce, politika, tvorba a implementace strategie ve zdravotnickém zařízení) – MUDr. David BESTA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

MUDr. David BESTA

Diplomová práce

Strategie v řízení zdravotnického zařízení (SWOT analýza, koncepce, politika, tvorba a implementace strategie ve zdravotnickém zařízení)

Management Strategies in Medical Facility (SWOT analysis, conception, politics, creation and implementation of strategies)

Anotace: Diplomová práce se zabývá návrhem strategického řízení zdravotnické instituce. Toto řízení je chápáno jako dlouhodobé směřování organizace tak, aby poskytovala maximální kvalitu zdravotní péče v souladu s nejmodernějšími poznatky vědy, současně reflektovala reálnou ekonomickou situaci a minimalizovala provozní náklady. Cílem práce je pomocí manažerských analytických metod popsat vlastní prostředí instituce se současnou analýzou faktorů zevního prostředí, které mají modifikující vliv na chod organizace. Na základě těchto analýz definuji strategické směřování organizace tak, aby mohla v dlouhodobém časovém horizontu realizovat své konkrétní poslání, které plyne ze společenské objednávky, pro kterou byla zřízena

Abstract: This thesis proposes a design of a strategic management of a medical institution. The management reformation is seen as a long-term process, which will ultimately provide the highest quality medical care possible in accordance with the latest scientific knowledge. At the same time, it will reflect the real economic situation and minimize operating costs. This work also describes the institution's own environment and simultaneously analyzes the external environmental factors which have a modifying effect on its management and the final image of the institution. This will be achieved by the utilization of the management's analytical methods. Based on those analyzes, I define the strategic management of the institution so that it is able to fulfil its specific mission that stems from a social demand for which it was primarily established.

Klíčová slova: zdravotnická instituce, řízení, strategie, vize, směřování, ekonomické ukazatele, konkurenční výhoda, kvalita péče, spokojenost pacientů

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 22. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ing. Miroslav Rössler

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

BESTA, David. Strategie v řízení zdravotnického zařízení (SWOT analýza, koncepce, politika, tvorba a implementace strategie ve zdravotnickém zařízení). Olomouc, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:55, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz