Kateřina BYSTERSKÁ

Bakalářská práce

Podpora optimálního mluvního rozvoje dítěte v předškolním věku v MŠ Rybička v Příbrami

Support of optimal speech development of preschool child in Kindergarten Rybička in Příbram
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o podpoře optimálního mluvního rozvoje před-školních dětí v MŠ Rybička. Je zde popsán vývoj a tvoření lidského hlasu, vysvětlen vztah mezi somatickým vývojem dítěte a dechovým ústrojím. Dále popisuje různé typy poruch hlasu a řeči a seznamuje s možností prevence odchylek od normálního vývoje. Závěr teoretické části se zabývá mluvním rozvojem z pohledu RVP PV. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with supporting the optimal development of speech by preschool children in the Kindergarten Rybička. It describes the development as well as the forming of human voice, and explains the relation between a child´s somatic development and breathing system. It also desccribes several types of voice malfunctions and introduces the possibilities of preventing the deviations from normal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BYSTERSKÁ, Kateřina. Podpora optimálního mluvního rozvoje dítěte v předškolním věku v MŠ Rybička v Příbrami. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/