Bc. Patricie Houšťová

Diplomová práce

Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia

Alternative investments as an instrument for the portfolio diversification
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Alternativní investice jako nástroj diverzifikace portfolia“ je problematika alternativních investic se zaměřením na tzv. „passion assets“. Analyzovanými alternativními investičními nástroji jsou víno, umění, nemovitosti a zlato. První kapitola je zaměřena na teoretický základ samotného investování a na základní kritéria investičního rozhodování, jako jsou výnos, riziko a …více
Abstract:
The subject of the thesis "Alternative investments as an instrument for the portfolio diversification" is the issue of alternative investments with a focus on the so-called "passion assets". Analyzed alternative investment instruments are wine, art, real estate and gold. The first chapter focuses on the theoretical basis of the investment itself and on the basic criteria of investment decisions such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Bartušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance / Finance