Theses 

Stravovací zvyklosti, výskyt a příčiny vzniku malnutrice u jaterní cirhózy – Bc. Martina Eliášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Výživa člověka

Bc. Martina Eliášová

Bakalářská práce

Stravovací zvyklosti, výskyt a příčiny vzniku malnutrice u jaterní cirhózy

Eating habits in patients with liver cirrhosis relation towards the incidence of malnutrition

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá stravovacími zvyklostmi, výskytem a příčinou vzniku malnutrice u pacientů s jaterní cirhózou, jako možnou příčinou vzniku onemocnění a možnou příčinou negativního vlivu na vývoj a prognózu onemocnění. Nejprve popisuje anatomii a fyziologii jater a jejich změny v důsledku onemocnění. Krátce se zmiňuje o historii onemocnění, jeho epidemiologii a výskytu. V hlavní části se zabývá problémem malnutrice. Dále je zde navrhnuta nutriční intervence, která se liší případ od případu v závislosti na stadiu onemocnění a jeho komplikacích. V praktické části je použita kasuistika pacienta s jaterní cirhózou, kde jsou popsány jeho stravovací zvyklosti před a během onemocnění a kde je navrhnuta vhodná nutriční intervence.

Abstract: This bachelor’s thesis deals with the food habits, with incidence and causes of malnutrition in patients with liver cirrhosis as a possible cause of the disease and of a negative influence on the development and prognosis of the disease. First, it describes the anatomy and physiology of the liver and their changes in consequence of the disease. It briefly mentions the history of the disease, its epidemiology and incidence. In the main part, it addresses the problem of malnutrition. Further, a nutritional intervention is suggested which varies individually, depending on the stage of the disease and its complications. In the practical part, a case report of a patient with liver cirrhosis is provided, in which his food habits before and during the disease are described, and an appropriate nutritional intervention is suggested.

Klíčová slova: Key Words, liver cirrhosis, malnutrition, nutrition support, enteral nutrition, parenteral nutrition Klíčová slova, jaterní cirhóza, malnutrice, nutriční podpora, enterální výživa, parenterální výživa

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: MUDr. Milan Dastych
  • Oponent: MUDr. Anna Žáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 07:17, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz