Bc. Jana Zemanová

Bakalářská práce

Alternativní náklady v podnikovém hospodářství

The oportunity cost in the business economics
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je analýza různých koncepcí výpočtu alternativních nákladů v podnikovém hospodářství s následným doporučením nejvhodnějšího způsobu jejich výpočtu vzhledem k podnikovým cílům a strategiím. První část této práce je zaměřena teoretickému vymezení, druhá část se prakticky věnuje nákladové analýze. V bakalářské práci jsou využívány zejména metody analýzy, literární rešerše, …více
Abstract:
The main objective of this bachelor thesis is analysis of various conceptions of counting the opportunity cost in the business economics with recommending the best way of it is counting in the sake of goals and the strategy of the enterprise. The first part of this work is focused mainly on the theoretical means, the second part is focused on the cost analysis. Methods of analysis, literate recherche …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta