Zuzana ČECHOVÁ

Bakalářská práce

Estetika feministické filmové tvorby, aneb žena a film ve vybraných snímcích

Aesthetics of feministic cinematographic production, or woman and film in selected films
Anotace:
Tato práce se především zabývá feministickou filmovou teorií, jež se rozvíjela v souvislosti s vývojem feministického hnutí. Dále je doplněna o kapitoly týkající se feministické a filmové estetiky, které s filmovou teorií úzce souvisí. V návaznosti na dějiny filmu se práce také zaměřuje na vývoj ženského žánru a s tím související vývoj ženských postav. Primárním cílem této práce je na základě analýzy …více
Abstract:
This thesis is mainly interested in feminist film theory which developed in connection with the development of the feminist movement. It is also completed by chapters on feminist and film aesthetics which are closely related to film theory. In connection with the history of film, the work also focuses on the development of the female genre and the related development of female characters. The primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČECHOVÁ, Zuzana. Estetika feministické filmové tvorby, aneb žena a film ve vybraných snímcích. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Základy humanitní vzdělanosti - estetika

Práce na příbuzné téma