JUDr. Jakub Valc

Bakalářská práce

Reichsprotektorat Böhmen und Mähren aus der historisch-rechtlichen Perspektive

Protectorate of Bohemia and Moravia from Historical and Legal Perspective
Abstract:
This Bachelor's thesis concerns the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia, which means the occupation of the Czechoslovak state of the time by the German Reich. During the writing of this topic, I dealt with the historical circumstances, not only concerning the reasons for the establishment of this territorial unit, but also concerning its state-political structure and the regulation of …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se týká období Protektorátu Čechy a Morava, tedy obsazení tehdejšího československého státu Německou říší. V rámci jejího zpracování se zabývám v kontextu historických okolností nejen důvody vzniku daného územního celku, ale také jeho státně-politickým uspořádáním a regulací veřejného života, což mělo po druhé světové válce zásadní vliv na utváření právního myšlení a mezinárodní …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta