Bc. Michal Duspiva

Diplomová práce

Společná zemědělská politika očima českých zemědělců

The Common agriculture policy as percieved by the Czech farmers
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá postojem českých zemědělců ke společné zemědělské politice (SZP) Evropské unie, která je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících podobu českého zemědělství od roku 1989. Nejprve je přiblížena motivace vzniku SZP, její historie, nástroje, systém financování a její vývoj s ohledem na přijaté reformy. Dále je představen vývoj českého zemědělství od konce druhé světové války …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the attitude of Czech farmers to the common agricultural policy (CAP) of the European Union, which is one of the key factors influencing the shape of Czech agriculture since 1989. The first part of text describes motivation for the origin of CAP, its history, instruments, system of financing and development with regard on its reforms. The second part focused on development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií