Radka Vitámvásová

Bakalářská práce

Negativní mezilidské vztahy na pracovišti a význam jejich řešení pro regionální rozvoj

Negative factors in interpersonal relationships in the workplace and the importance of their solutions for regional development
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice vztahů na pracovišti se zaměřením na ne-gativní faktory a jevy, které tyto vztahy ovlivňují. Identifikuje vlivy, které na mezilidské vztahy na pracovišti působí, také se zabývá komunikací, členěním pracovních vztahů, negativními projevy chování a spojitosti mezilidských vztahů a regionálního rozvoje. Praktická část je vyhotovena pozorováním chování respondentů …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of relationships in the workplace with a fo-cus on the negative factors and phenomena that affect these relationships. It identifies factors that have influence on interpersonal relationships in the workplace. The theoretical part deals with communication, division of labor relations, negative behavioral manifestations and connection of interpersonal relations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu / Podnikání