Bc. Michaela TEŘLOVÁ

Diplomová práce

Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů

Analysis and subsequent optimization of selected business processes
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci vybraných podnikových procesů ve společnosti Invel PLUS spol. s r. o. Teoretická část s praktickou se v této diplomové práci prolínají. V teoretické části práce je společnost, ve které byla diplomová práce zpracována, charakterizována a jsou zde uvedená jak historická, tak současná data. Kapitola je doplněná o organigram a také výrobkové …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes in the company Invel PLUS spol. s r. o. In this diploma thesis the theoretical part and the practical part are intertwined. The company is characterized in the theoretical part of the work, where both, historical and current data are mentioned. The chapter is supplemented with an organization chart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Januška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEŘLOVÁ, Michaela. Analýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesů. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/