Ing. Josef Gabriel

Diplomová práce

Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů na technicko-ekonomické aspekty jejich provozu

The impact of the propelling drive self propelled loaders and manipulators to the technoeconomic operating's aspects
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání hydrostatického a hydrodynamického typu pohonu u nakladačů a manipulátorů. Součástí práce je rozbor zaměřený na koncepční uspořádání včetně porovnání náročnosti na obsluhu, údržbu a ekonomické srovnání všech provozních požadavků včetně rozboru možných poruch a cen náhradních dílů. Nedílnou součástí této práce je porovnání jednotlivých typů pohonů při provozu …více
Abstract:
This diploma thesis is confrontation between hydrostatic and torque converter drive in self propelled loaders and telescopic handlers. In this work are analyses of conceptual form including comparing operators exigence, service exigence and economical compares of all operations requirements including analysis of potential failures and prices of spare parts. Integral part of this work is comparing each …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. Ing. Josef Koreis, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gabriel, Josef. Vliv typu pohonu pojezdu samojízdných nakladačů a manipulátorů na technicko-ekonomické aspekty jejich provozu. Pardubice, 2010. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla