Bc. Zdeněk Juřena

Diplomová práce

Odlišnosti v poskytování ošetřovatelské péče o pacienta na umělé plicní ventilaci mezi sestrou specialistkou a všeobecnou sestrou

Differences in providing nursing care of patients on artificial pulmonary ventilation between the nurse specialist and general nurses
Anotace:
Cílem diplomové práce je poukázat na ošetřovatelskou péči o pacienta na umělé plicní ventilaci a praktické dovednosti všeobecných a specializovaných sester na oddělení ARO/JIP a zaměřit se na odlišnosti v poskytování péče o tyto pacienty. Práce je rozdělena na teoretickou a průzkumnou část. V teoretické části se zabýváme specializovanou ošetřovatelskou péči na ARO/JIP, možnostech vzdělávání sester …více
Abstract:
The aim of the thesis is to point out of nursing care of the patient on artificial pulmonary ventilation and the practical skills of general and specialized nurses on the ICU and focus on differences in the provision of care for these patients. The thesis is divided into a theoretical and empirical part. In the theoretical part we deal with specialized nursing care on ICU, the choice of nursing Education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2017
  • Oponent: Mgr. Marie Marková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta