Bc. Marie Barotová

Bakalářská práce

Analýza metodiky Helen Doron Early English

An Examination of the Helen Doron Early English Methodology
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá platnost metodiky Helen Doron Early English pro výuku angličtiny pro děti s ohledem na vývoj dětí, jejich specifické charakteristiky jako žáků a v rámci RVP PV. Nabízí podrobné uvedení do metodiky Helen Doron Early English a ukazuje, jak metodika reflektuje konkrétní potřeby dětí v souladu s jejich celkovým vývojem. Také ukazuje, v kterých ohledech souhlasí s přístupy RVP PV …více
Abstract:
The Bachelor’s Thesis examines the validity of the Helen Doron Early English methodology for teaching English to very young learners within the frames of child development, nature of child learners, and the RVP PV document. It provides an in-depth introduction to the methodology and shows how it links to the specific needs of children with respect to their development as a whole. It also describes …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta