Bc. Hana Drnovská

Master's thesis

Autorská didaktická desková hra pro výuku dějin umění

Original Didactic Board Game for Teaching Art History
Abstract:
Diplomová práce poukazuje na význam her v prostřední běžné školní výuky, kde standardní výuku teorie umění hra doplňuje nebo dokonce supluje. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, výzkumné a praktické. V teoretické části se zabývá přínosem hry ve školním vyučování a jejím dalším využití. Především je důraz kladen na hru deskovou-společenskou, při které žáci vyvíjejí aktivitu a spolupracují. Ve …more
Abstract:
This thesis points to the importace of games in the regular middle school education, where the standard theory of teaching art game complements or even substitutes. The work is divided into three parts: theoretical, research and practical. The theoretical part deals with the contribution games in school education and its future use. Above all, the emphasis is on the board-game social at which pupils …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2013
  • Supervisor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Secondary Schools / Galerijní pedagogika a zprostředkování umění