Theses 

Outsourcing vo verejnom sektore – Bc. Marek Gál

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Marek Gál

Diplomová práce

Outsourcing vo verejnom sektore

Outsourcing in the Public Sector

Abstract: The first chapter briefly discusses general information related to the concept of outsourcing. The second chapter is the core of the thesis. In it there is an own analyzing and evaluating data obtained from the questionnaire and also to assessing the advantages and disadvantages of outsourcing. In conclusion are summarized suggestions whether it is better to handle their own accounting staff in the public sector, or is it better to use outsourcing services on the basis of analysis and comparison of the cost of their own work.

Abstract: Prvá kapitola stručne pojednáva o všeobecných informáciách, ktoré súvisia s pojmom outsourcing. Druhá kapitola je ťažiskom diplomovej práce. V nej dochádza k vlastnému analyzovaniu a hodnoteniu údajov, získaných z dotazníka a tiež k posudzovaniu výhod a nevýhod outsourcingu. V závere práce sú zhrnuté návrhy či je lepšie spracovávať účtovníctvo vlastným zamestnancom vo verejnom sektore, alebo je lepšie využiť outsourcingové služby na základe analýz a porovnávania nákladov vo vlastnej časti práce.

Klíčová slova: outsourcing, externá spoločnosť, spolupráca, účtovníctvo, poskytovanie služby, external company, cooperation, accounting, provision of services.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2013
  • Vedoucí: Prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 1. 2019 17:45, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz