Michal Sirový

Diplomová práce

Historie ekonomických predikcí a jejich úspěšnost v USA po roce 1990

History of Economic Predictions and their Accuracy in the USA after 1990
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje historii ekonomické prognostiky a přesnosti ekonomických predikcí v USA po roce 1990. První ekonomičtí prognostici se v USA objevili na přelomu 19. a 20. století. Nejvýznamnějším z nich byl Roger Babson, přehlíţena nemůţe být ani role ratingových agentur a ekonomů z Harvardu. Nikomu z nich se ale nepodařilo předpovědět pád akciových trhů z konce 20. let a příchod Velké …více
Abstract:
This thesis explores the history of economic forecasting and the accuracy of economic predictions formulated after 1990 in the US. Economic forecasting in the US traces back to the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The most significant person of all was Roger Babson, but the contribution of credit rating agencies as well as Harvard economists cannot be overlooked either. None of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2015
  • Vedoucí: Ladislav Tajovský
  • Oponent: Zdenka Johnson

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55714

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářské a politické dějiny 20. století

Práce na příbuzné téma