Filip MACHART

Bakalářská práce

Neomarxismus a kulturní změny v USA během vietnamské války - vliv Herberta Marcuseho

Neomarxism and Cultural Changes in the USA during the Vietnam War - the Influence of Herbert Marcuse
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je práce filozofa Herberta Marcuseho a její vliv na americkou společnost během vietnamské války. V této době se v USA formovala nová sociální hnutí a alternativní kultura, která byla silně ovlivněna levicovým smýšlením (ať už prací Karla Marxe, či jinými neomarxistickými mysliteli). Během druhé světové války přichází do USA i Herbert Marcuse a právě zde začíná tvořit svojí …více
Abstract:
Theme of this bachelor´s thesis is the work of german philosopher Herbert Marcuse and his influence on american society during the period of war in Vietnam. New social movements and counter-culture were forming in the USA in this period. This culture was highly inspired by leftism and by work outgoing from legacy of Karl Marx and thoughts of neomarxists. Herbert Marcuse came to the USA before World …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHART, Filip. Neomarxismus a kulturní změny v USA během vietnamské války - vliv Herberta Marcuseho. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/