Theses 

Mediální obraz ženy v ženských lifestylových časopisech se zaměřením na genderové stereotypy. Kritická analýza diskurzu editorialů časopisu Harper´s Bazaar. – Bc. Veronika KUČEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Veronika KUČEROVÁ

Diplomová práce

Mediální obraz ženy v ženských lifestylových časopisech se zaměřením na genderové stereotypy. Kritická analýza diskurzu editorialů časopisu Harper´s Bazaar.

The media image of women in women's lifestyle magazines focusing on gender stereotypes. Critical analysis of the discourse of the Harper's Bazaar editorial.

Anotace: Diplomová práce se zabývá mediálním obrazem ženy, který je čtenáři předkládán v editorialech ženského lifestylového časopisu Harper´s Bazaar. Zkoumány jsou editorialy z let 2010 až 2016. V teoretické části jsou představeny ženské lifestylové časopisy jako specifický typ média a předložena teoretická východiska pro genderové stereotpy, mediální konstrukci reality a s ní související mediální obraz. Na závěr teoretické části je představena diskurzivní analýza a kritická analýza diskurzu. Praktická část se soustředí na jednotlivé diskurzy objevující se v editorialu Harper´s Bazaar nejčastěji. Z jednotlivých výroků, které jsou přiřazeny ke konkrétním diskurzům a subdiskurzům je poté určen mediální obraz ženy, který je v editorialech konstruován.

Abstract: The diploma thesis deals with the media image of the woman who is presented to the reader in the editorials of Harper's Bazaar, a lifestyle magazine for women. Examined editorials are from the years 2010 to 2016. In the theoretical part, women's lifestyle magazines are presented as a specific type of media and presented the theoretical basis for gender stereotypes, the media construction of reality and the related media image. At the end of the theoretical part is presented a discourse analysis and a critical analysis of discourse. The practical part focuses on individual discourses appearing in the Harper's Bazaar editorial most often. From the individual statements that are assigned to specific discourses and subdisciplines, the media image of the woman who is in editorials designed.

Klíčová slova: mediální obraz, mediální obraz ženy, krizická analáza diskurzu, genderové stereotypy, ženské lifestylové časopisy, Harper´s Bazaar

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=228803 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KUČEROVÁ, Veronika. Mediální obraz ženy v ženských lifestylových časopisech se zaměřením na genderové stereotypy. Kritická analýza diskurzu editorialů časopisu Harper´s Bazaar.. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 03:05, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz