Bc. Gabriela Braunerová

Bakalářská práce

Evropeizace vzorce stranické soutěže v kontextu hospodářské krize

Europeanization of patterns of party competition in the context of economic crisis
Anotace:
Ambicí této práce je uchopení tématu evropeizace vzorců stranické soutěže v rámci evropských stranických systémů, a sice v reakci na hospodářskou krizi. Konkrétně se jedná o zmapování literatury, která je tomuto tématu věnována. Text se soustřeďuje na debatu po roce 2008, kterou shrnuje a kriticky analyzuje. Cílem je pak zhodnotit existující přístupy a stav výzkumu, sumarizovat jeho závěry a formulovat …více
Abstract:
The aim of this study is to evaluate the term of europanization and its patterns of the parties competition within European party's systems and its reaction of the economic crisis.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Vratislav Havlík
  • Oponent: Mgr. Pavlína Janebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.