Bc. Markéta Simandlová

Bakalářská práce

Aktivity s využitím koní pro pedagogickou a sociální práci s dětmi

Activities with the use of horses for educational and soc. work with autistic children
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou Aktivity s využitím koní pro pedagogickou a sociální práci s dětmi. V teoretické části je popsáno, kdo aktivity může realizovat. Pozornost je věnována samotnému instruktorovi, koním a materiálnímu vybavení pro terapie. Důležitou součástí textu je popis, jakých aktivit se k terapii využívá a s jakým zdravotním znevýhodněním klienti tuto pomoc vyhledávají. Praktickou část …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis are activities with horses for educational and pedagogical work with children. In the theoretical part I describe who these activities can realize. I focus on the instructor himself, the horses and the equipment for therapies. An important piece of the text is the description of the activities used for the therapies and what kind of clients is interested in this help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma