Barbora ŠOPOROVÁ

Diplomová práce

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis

An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis
Abstract:
This thesis aims to perform a complex analysis of an English non-literary text and its Czech translation and describe the strategies and methods used during the translation focused on localization and cultural filter. The chosen analyzed text is the manual for the software Foxit PhantomPDF. The theoretical part describes the text's genre, principles of localization, and the text analysis's framework …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je vykonať komplexnú prekladateľskú analýzu anglického neliterárneho textu a jeho českého prekladu, a taktiež popísať prekladateľské stratégie a postupy so zameraním na lokalizáciu a kultúrny filter. Zvoleným materiálom je manuál softvéru Foxit PhantomPDF. Teoretická časť sa zaoberá žánrom textu a princípmi lokalizácie a textovej analýzy. Praktická časť sa skladá z troch …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOPOROVÁ, Barbora. An annotated translation of a previously untranslated English text and text analysis. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Anglická filologie / Anglická filologie - Angličtina pro překlad

Práce na příbuzné téma