Bc. Olivera Radovanović

Master's thesis

Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World

Society As a Garden: Foucauldian concept of the “Right to Kill”, its Justification and Implementation in the Contemporary World
Anotácia:
Mým záměrem v této práci je prozkoumat určitý aspekt toho jak, mezi množstvím neschůdných úkolů, které si sobě stanovila (Bauman 1991), modernita selhala přispět k dosáhnutí společenského míru a omezit válčení. Cílem mé práce je tedy prohlédnout a prokázat, že jsme nikdy dřív než s dohodem modernity nesvědčili válce s tak ničivým potenciálem. Ze stanoviska 20. a 21. století je moji snahou pochopit …viac
Abstract:
In this work, I intend to investigate certain aspects of how, among the multitude of unviable tasks that it set itself (Bauman 1991), modernity failed to invest in the management of social peace and restriction of warfare. The aim of my work is, therefore, to demonstrate and examine the fact that never before the modern times did we witness wars of such destructive potential. I place myself in the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2013
  • Vedúci: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology