Ing. Tomáš Lelek

Diplomová práce

Elektrický pohon bateriového studentského experimentálního elektromobilu

Electric drive for battery student experimental electric vehicle
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektrického pohonu pro trojkolový experimentální elektromobil. V první části práce je popsána trakční mechanika experimentálního elektromobilu, na základě které je sestavena trakční charakteristika vozidla. Dále je v práci prezentována elektrická výzbroj vozidla, tu lze rozdělit na část výkonovou a řídící. Práce se dále věnuje návrhu regulačních struktur …více
Abstract:
This thesis is focused on design and realization an electric drive for the experimental electric vehicle. The traction mechanics is described in first chapter. In the next paragraph is calculated speed-tractive-effort curve. In the thesis also is presented electric equipment that consists of power unit and control units. In further paragraphs are designed regulative structures for controlling drive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lelek, Tomáš. Elektrický pohon bateriového studentského experimentálního elektromobilu. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní infrastruktura: Elektrotechnická zařízení