Nikol HRUBÁ

Bakalářská práce

Ženské emancipační hnutí ve 20. a 30. letech 20. století v USA

Emancipation Movement of Women in the 1920s and 1930s in the USA
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje emancipační hnutí žen ve 20. a 30. letech 20. století v USA. Práce popisuje, jak hnutí sufražetek ve 2. polovině 19. století a získání volebního práva 19. dodatkem ústavy roku 1920 ovlivnilo chování žen v následujících 20 letech.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of emancipation of women in the 1920s and 1930s in the USA. The work describes the way the suffragettes' movement in the 19th century and voting right for women as the 19th Amendment to the U.S. Constitution from 1920 influenced the behaviour of women in the next twenty years.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Boček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÁ, Nikol. Ženské emancipační hnutí ve 20. a 30. letech 20. století v USA. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Obecné dějiny