Bc. Dagmar Krejzová

Bakalářská práce

Chráněné pracovní dílny

Sheltered Workshops
Anotace:
Práce se zabývá zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, možnostmi jejich zaměstnávání a opatřeními na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. První část se zaměřuje na charakteristiku osob se zdravotním postižením, charakteristiku posuzování invalidity a strukturu osob se zdravotním postižením v České republice. Ve druhé části je popsáno právní postavení osob se zdravotním postižením …více
Abstract:
This thesis deals with the employment of physically handicapped people, their working opportunities, and supporting measures for the employment of disabled people. The first part is focused on characteristics of the disabled persons, disability assessment criteria, and a structure of persons with disabilities in the Czech Republic. The second section describes the legal status of disabled people according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Struková Holubová
  • Oponent: JUDr. Ondřej Kuchař

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS