Denisa HALFAROVÁ

Bachelor's thesis

Lo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorca

The tragedy in the plays of Federico Garcia Lorca
Abstract:
The main aim of my work was attempt to demonstrate an interpretation of tragedy at three rural tragedies, written by Federico García Lorca, one of the most significant authors of spanish tragedy of the 20th century.
Abstract:
Hlavním cílem této práce je přiblížit pojetí tragična ve třech venkovských tragédiích Federica García Lorcy, jednoho z nejvýznamnějších autorů španělské tragédie 20.století.
 
 
Language used: Spanish
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2013
Accessible from:: 19. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Mlčoch

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALFAROVÁ, Denisa. Lo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorca. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta