Ivana Kusá

Diplomová práce

Zdravý životní styl a rodinná výchova jako volnočasová aktivita v domově mládeže

Healthy lifestyle and family upbringing as a free time activity inthe boarding homes
Anotace:
Hlavním předmětem diplomové práce je zdravý životní styl. Tato tématika je velmi obsáhlá a zahrnuje v sobě mnoho důležitých oblastí. Zmapování celé oblasti zdravého životního stylu je tedy velmi náročné. Snažila jsem se shrnout základní teoretické poznatky z této oblasti a dodatečně propojit s výzkumnou částí. Teoretická část se zabývá tématy zdravého životního stylu a uvádí jejich základní …více
Abstract:
The main subject of the diploma thesis is a healthy lifestyle. This subject is a very comprehensive survey and comprises many significant within the subject matter. To plot the entire subject of a healthy lifestyle is very demanding. I have attempted to integrate the basic theoretical principles of this field together and interconnect it with my research. The theoretical part is focusing within topics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM111

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Dana Fialová
  • Oponent: Dana Feltlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sport