Michaela PERTLÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Politické a právní změny v období anglické revoluce 1640-1689

The political and legal changes during the English revolution 1640-1689
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Politické a právní změny v období anglické revoluce 1640-1689 vysvětluje situaci před revolucí, postavení králů, parlamentů, nové zákony, ústavy a náboženskou situaci. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Anglie v průběhu let 1640-1689 byla monarchií, republikou, protektorátem a nakonec monarchií. V práci se zaměřuji na vznik a zánik jednotlivých forem státu. Vztah mezi králem …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled Political and legal changes during the English Revolution 1640-1689 explains the situation before the revolution, the role of kings, parliaments, new laws, constitutions and religious situation. The thesis is divided into five chapters. England during the years 1640-1689 was monarchy, republic, the protectorate and in the end monarchy. The work is focused on appearance and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PERTLÍČKOVÁ, Michaela. Politické a právní změny v období anglické revoluce 1640-1689. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové) - Historie se zaměřením na vzdělávání (dvouoborová)