Bc. Monika Jánošková

Bakalářská práce

Vývoj nezaměstnanosti v regionu Chomutov v letech 2009-2011 a očekávaný vliv sociální reformy na regionální trh práce v roce 2012

The Development of Unemployment in Chomutov Region between 2009 - 2011 and the Expected Impact of the Social Reform on the Regional Labor market in the year 2012
Anotace:
Zvolené téma bakalářské práce nebylo vybráno náhodou, ale na základě dlouholetých zkušeností vykonávané práce v oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti. V rámci řešení otázek sociální a ekonomické situace obyvatel sociálně vyloučené lokality se nabídla možnost spojení teorie s praxí a prostřednictvím mé bakalářské práce zpracovat materiály, které popisují zaměstnanost a sociální politiku a vztah mezi …více
Abstract:
The chosen topic of this Bachelor Thesis was not picked by chance, but pursuant long experience of the work in the area with high unemployment and addressing the social and economic situation of socially excluded locality have offered the opportunity to combine theory with practice, and through my work to deal with the materials that describe the employment and social policy and the relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. PhDr. Zdeněk Hejna
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní